Johor

Negeri berdekatan Singapura ini tidak semurah negeri lain. Akan tetapi anda boleh terus ke Singapura jika ada bajet dan masa lebih